کوره آلومینیوم بندرعباس (توسعه کارخانه المهدی) (سال ۱۳۸۶)

ام ک بتن  »  کوره آلومینیوم بندرعباس (توسعه کارخانه المهدی) (سال ۱۳۸۶)

پروژه هرمزآل بندر عباس (طرح گسترش آلومینیوم المهدی) – ساخت قطعات پیش ساخته (با مقاومت بیشتر از ۵۵۰ کیلوگرم بر سانتیمترمربع ) با قطعات خاص برای ساختمان کامل کوره مخصوص تولید آلومینیوم (Anode Baking Kiln)- پروژه بصورت کنسرسیوم دو شرکت بزرگ هلندی و آلمانی بود که مجری آن شرکت ایتالیایی فاتا و قرارداد کل قسمت سویل پروژه با شرکت سماگ خاورمیانه منعقد شده که اجرای کامل سازه پیش ساخته توسط این شرکت ساخته شده است (سال ۱۳۸۶).

 

5/5 - (1 امتیاز)