سیستم آبیاری فومنات ـ کارگاه رشت (سال ۱۳۵۰)

ام ک بتن  »  سیستم آبیاری فومنات ـ کارگاه رشت (سال ۱۳۵۰)

ساخت انواع اتصالات کانالهای باز (نیم لوله) و انواع حوضچه و قطعات مخصوص برای هدایت مسیر آب از زیر جاده ها و تقاطع ها

5/5 - (1 امتیاز)