استادیوم اسب دوانی فرح آباد ـ افسریه (سال ۱۳۵۴)

ام ک بتن  »  استادیوم اسب دوانی فرح آباد ـ افسریه (سال ۱۳۵۴)

در این پروژه، ساخت TT دبل تی پیش تنیده برای پوشش و استقرار تماشاگران استادیوم اسب دوانی تهران واقع در فرح آباد انجام شده است. خط تولید صنعتی به طول صد متر و تولید ده اصله دبل تی در هر مرحله تولید میسر بوده. مقدار کار بالغ بر ۴۰۰۰۰ متر مربع (حدود ۲۰۰۰ اصله TT) بوده است. مکان فعلی این سایت در پادگان امام حسن افسریه می باشد.

3/5 - (3 امتیاز)