پوشش زینتی گنبد افلاک نمای نیشابور (سال ۱۳۸۷)

ام ک بتن  »  پوشش زینتی گنبد افلاک نمای نیشابور (سال ۱۳۸۷)

گنبد زینتی افلاک نمای نیشابور بصورت سازه فضائی سه بعدی خود ایستا از بتن سفید و سند بلاست شده می باشد.

 

امتیاز دهید