نمای برج های دوقلو کاشانک (سال ۱۳۸۳)

ام ک بتن  »  نمای برج های دوقلو کاشانک (سال ۱۳۸۳)

پروژه مربوط به نماسازی دو دستگاه ساختمان بلند مرتبه ۲۲ طبقه مربوط به تعاونی مسکن پزشکان در کاشانک تهران می باشد.

 

امتیاز دهید