پایپراکهای پالایشگاه بندرعباس (سال ۱۳۷۱)

ام ک بتن  »  پایپراکهای پالایشگاه بندرعباس (سال ۱۳۷۱)

پروژه پایپراکهای پالایشگاه بندرعباس متشکل از سازه های اسکلت بتن آرمه پیش ساخته با اتصال سازه ای بروشی ابتکاری بوده که پس از نصب داکتهای سراسری تیرها میلگرد گذاری می شده و سپس تزریق گروت صورت می پذیرفته است. این نوع سازه برای اولین بار در دنیا در ایران طراحی و اجرا گردیده و کلیه آزمایشات و جزئیات اجرایی آن توسط مشاوران بین المللی تخصصی در حوزه نفت به نامهای Snamprogetti ایتالیا و Chyoda ژاپن مورد تایید و نظارت قرار گرفت. سازه پیش ساخته صنعتی برای انتقال لوله های عظیم پالایشگاه طراحی شده بود که سطح زیر بنای پروژه پیش ساخته ۱۴۰۰۰۰ مترمربع و مدت اجرا یکسال بوده که قطعات در تهران تولید می شده و به بندرعباس حمل و نصب گردیده است (۱۳۷۱).

 

امتیاز دهید