پارکینگ پیش ساخته زیر دریاچه ایران مال (سال ۱۳۹۵)

ام ک بتن  »  پارکینگ پیش ساخته زیر دریاچه ایران مال (سال ۱۳۹۵)

محل پروژه ایران مال یا بازار بزرگ ایران در منطقه ۲۲ تهران می باشد. سازه پارکینگ پیش ساخته با دهانه های حدود ۱۹ متر در ۸ متر در شش طبقه داخل زمین به سطح زیر بنای کل ۱۲۰۰۰۰ متر مربع (هر طبقه ۲۰۰۰۰ متر مربع) می باشد. نیمی از این سازه پارکینگ یعنی زیر بنای ۶۰۰۰۰ متر مربع (۱۰۰۰۰ متر مربع در شش طبقه) بصورت کاملا صنعتی و نوین
(ASC (Accelerated Structure Construction ابداعی و اجرا توسط شرکت ام ک بتن می باشد. کل تولید در پنج ماه و اتمام کار از شروع تولید تا نصب حدود ۷ ماه بوده است.

امتیاز دهید