خرپای بتن آرمه در منطقه ساحلی مازندران – چلندر نوشهر (سال ۱۳۸۰)

ام ک بتن  »  خرپای بتن آرمه در منطقه ساحلی مازندران – چلندر نوشهر (سال ۱۳۸۰)

خرپای بتن آرمه زینتی – معماری با بتن سفید و سطح سندبلاست شده.

 

امتیاز دهید