نمای مجموعه مسکونی شهرک اکباتان (سال ۱۳۵۴)

ام ک بتن  »  نمای مجموعه مسکونی شهرک اکباتان (سال ۱۳۵۴)

این پروژه شامل کل نماهای پیش ساخته به سطح پوشش ۴۵۰۰۰۰ متر مربع، پله پاگردهای پیش ساخته و همچنین پوشش سقفهای پارکینگ بوده است که هشتاد درصد کار در کمتر از سه سال (۱۳۵۴-۱۳۵۷) انجام شده است. مابقی کار پس از دوران انقلاب و در سال ۱۳۶۳ به پایان رسید.

1/5 - (1 امتیاز)