دیوار سوله های صنعتی سمنان (سال ۱۳۸۷)

ام ک بتن  »  دیوار سوله های صنعتی سمنان (سال ۱۳۸۷)

قطعات دیوار برای سوله های صنعتی در سمنان با بتن سفید و سطح سندبلاست شده.

 

امتیاز دهید