خانه سازی با سیستم سازه ای مدولار (سال ۱۳۸۸)

ام ک بتن  »  خانه سازی با سیستم سازه ای مدولار (سال ۱۳۸۸)

طراحی سیستم دیوارهای باربر با سقف هسته توخالی که بر پایه مدول ۹۰ سانتیمتر می باشد که تنوع هندسه قطعات به بیش از صد نوع می رسد. قطعات دیوارهای باربر از طریق کلافهای عمودی در کناره دیوارها به یکدیگر و به فونداسیون و کفها متصل میگردد. همچنین کلافهای افقی (در بالای دیوارها) دیوارهای را به سقف مربوطه متصل می نماید. این سیستم سازه ای دارای تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی می باشد.

امتیاز دهید