نمای بیمارستان میلاد (سال ۱۳۷۲)

ام ک بتن  »  نمای بیمارستان میلاد (سال ۱۳۷۲)

پروژه پوشش نمای پیش ساخته بتنی بیمارستان و آمفی تئاتر مجموعه بالغ بر ۵۰۰۰۰ متر مربع قطعات نما بوده که در سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ تکمیل شده است. قطعات نمای این پروژه در تنوع اشکال هندسی و بصورت بتن با سنگدانه های سورت شده سنگ چینی الیگودرز و سیمان طوسی و سطح سندبلاست می باشد.

 

امتیاز دهید