نمای برج پارک ۱ ـ نیاوران (سال ۱۳۸۱)

ام ک بتن  »  نمای برج پارک ۱ ـ نیاوران (سال ۱۳۸۱)

پروژه در ضلع جنوبی فرهنگسرای نیاوران و نماسازی بصورت فلاور باکسهای بتنی سفید سند بلاست شده می باشد.

 

امتیاز دهید