نمای ساختمان اداری شاهین تهران (سال ۱۳۹۶)

ام ک بتن  »  نمای ساختمان اداری شاهین تهران (سال ۱۳۹۶)

نمای ساختمان اداری شاهین ( مربوط به شرکت فکور صنعت تهران ) ‌واقع در خیابان سنایی ، خیابان شهید خدری .

 

امتیاز دهید