نمای مجتمع مسکونی باغ ارغوان سوهانک (سال ۱۳۸۳)

ام ک بتن  »  نمای مجتمع مسکونی باغ ارغوان سوهانک (سال ۱۳۸۳)

پروژه نماسازی شش برج ۱۲ تا ۱۶ طبقه به سطح کار ۵۰۰۰۰ متر مربع مربوطه به تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه شهید بهشتی در منطقه سوهانک تهران انتهای بلوار ارتش می باشد. قطعات نما بصورت دیوار و قاب پنجره برای پوشش یکپارچه دهانه ها از بتن با سنگدانه سفید و سیمان سفید و سطح سند بلاست می باشد.

 

1/5 - (1 امتیاز)