نمای برج زعفرانیه (سال ۱۳۸۲)

ام ک بتن  »  نمای برج زعفرانیه (سال ۱۳۸۲)

پروژه نمای برج زعفرانیه واقع در محدوده خیابان ماکوئی پور از بتن سفید سند بلاست شده می باشد.

 

امتیاز دهید