نمای برجهای دوقلو منجیل آجودانیه (سال ۱۳۸۴)

ام ک بتن  »  نمای برجهای دوقلو منجیل آجودانیه (سال ۱۳۸۴)

محل این پروژه در خیابان منجیل آجودانیه و بصورت فلاورباکسهای قوسدار از سنگدانه های صورتی بجستان و سیمان سفید می باشد.

 

امتیاز دهید