بیمارستانهای پشت خط مقدم جبهه و پناهگاه های جنگی (سال ۱۳۶۴)

ام ک بتن  »  بیمارستانهای پشت خط مقدم جبهه و پناهگاه های جنگی (سال ۱۳۶۴)

تعداد هشت بیمارستان پیش ساخته برای فوریتهای پزشکی و عملهای ضروری رزمندگان در پشت خطوط جبهه ها در سالهای ۱۳۶۴ الی ۱۳۶۷ احداث گردید. روی این سازه های پس از نصب خاکریزی و مدفون میگردیدند و اجرا بنحوی بوده که در زیر بمباران مستقیم، قابلیت بهره برداری بدون وقفه را دارا باشد. کلیه اتصالات سازه ای بصورت تر و در محل انجام می شده است. لازم بذکر است که زنده یاد مهندس ایرج منصوری و گروه اجرایی، در حین عملیات نصب اولین بیمارستان مورد حمله هواپیماهای عراق قرارگرفتند و دیوارهای نصب شده در حکم سپر، باعث نجات جان آنان (بجز یک نفر که شهید شد) گردید.

امتیاز دهید