نمایشگاه بین المللی ساختمان (سال ۱۳۷۰)

ام ک بتن  »  نمایشگاه بین المللی ساختمان (سال ۱۳۷۰)

ارائه یک سیستم خانه سازی تمام پیش ساخته بصورت دیوارهای پانلی و سقفهای هالوکور

 

امتیاز دهید