سرستون های بزرگراه طبقاتی صدر (سال ۱۳۹۱)

ام ک بتن  »  سرستون های بزرگراه طبقاتی صدر (سال ۱۳۹۱)

شرکت ام ک بتن تعداد ۴۸ اصله از سرستونهای پروژه بزرگراه طبقاتی صدر را تولید و تحویل داده است. هر سرستون شامل ۷ قطعه پیش ساخته به وزن حدود ۳۵۰ تن می باشد. بدلیل کارایی و لزوم تعبیه برشگیرهای بتنی در فصل مشترک سطح تماس در قطعات مجاور، روش (Match Cast) در ساخت و تولید بکار گرفته شده است. قطعات هرسرستون پس از نصب موقت در موقعیت دقیق خود، بصورت پس کشیده نصب و یکپارچه شده و تکمیل گردیده است. در کارخانه، چهار سکو و قالب بطول ۱۸ متر و عرض پنج متر طراحی و اجرا گردید و بخش زیرین قالب توسط جکهای هیدرولیک به سه قسمت شکسته می گردید تا قطعات از برشگیرها جدا شوند. این پروژه در نوع خود منحصر بفرد بوده و این قطعات با توجه به بزرگی و اهمیت آن، برای اولین بار در کشور توسط بتن خودتراکم اجرا شده است. طراحی نوع بتن و نحوه اجرا مخصوص شرکت ام ک بتن می باشد.

 

امتیاز دهید