پارکینگ پیش ساخته بیمارستان پیامبر تهران (سال ۱۳۶۹)

ام ک بتن  »  پارکینگ پیش ساخته بیمارستان پیامبر تهران (سال ۱۳۶۹)

سازه در دو طبقه بصورت ستون و تیر با پوشش دبل تی بوده است.

 

امتیاز دهید