تونل رسالت (سال ۱۳۸۵)

ام ک بتن  »  تونل رسالت (سال ۱۳۸۵)

پوشش داخلی یا لاینینگ تونل رسالت بصورت پانلهای وافل پیش ساخته و اکسپوز به سطح کار ۴۵۰۰۰ متر مربع می باشد. این پروژه شامل نماسازی ورودیهای تونل و پلهای اطراف با قطعات تزئینی و همچنین انواع پانلهای بتنی خاک مسلح می باشد.

 

امتیاز دهید