تونل توحید(سال ۱۳۸۷)

ام ک بتن  »  تونل توحید(سال ۱۳۸۷)

پروژه تونل توحید شامل ساخت قطعات پیش ساخته وافل داخل تونل توحید که طبق برنامه از ۱۵ تیرماه سال ۱۳۸۷ شروع و نصب گردیده است. سطح کل کار به ۶۰۰۰۰ مترمربع میرسد. قطعات داکت U و اسلب درپوش آن که برای جمع آوری و انتقال آب باران و فاضلاب به خارج تونل توحید، تولید و نصب شده است و سطح کل ۲۸۵۰۰ مترمربع میباشد. قطعات خاص دکوراتیو سر دهانه های تونل توحید و ادامه آن در بدنه رمپها ورودی وخروجی شمالی وجنوبی ونیوجرسیهای اکسپوز نقش دار درحد فاصل دوتونل که کل سطوح برابر ۱۰۵۰۰ مترمربع می باشد.

 

امتیاز دهید