برج تهران (سال ۱۳۸۶)

ام ک بتن  »  برج تهران (سال ۱۳۸۶)

پروژه برج ۵۶ طبقه تهران شامل کلیه قطعات بتن پیش ساخته از تراز محوطه به پایین شامل کلیه قطعات خاک مسلح، پانلهای نما، پلاکها و فلاورباکسهای رمپهای پارکینگ از بتن سفید سند بلاست شده می باشد.

 

امتیاز دهید