کالورتهای دو قلو عبور تاسیسات شهری (سال ۱۳۹۲)

ام ک بتن  »  کالورتهای دو قلو عبور تاسیسات شهری (سال ۱۳۹۲)

این طرح مربوط به پروژه “مرکز مدنی البرز – شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی” در استان البرز بوده که جهت آماده سازی و توسعه سایت شرکت عطاردیان بعنوان پیمانکار کل و شرکت ام ک بتن بعنوان اجراکننده تونل تاسیسات پیش ساخته بطول تقریبی ۳۱۰۰ متر می باشد. برای این پروژه سه خط تولید مکانیزه در داخل کارخانه این شرکت راه اندازی شده که شامل کلا” ۲۴ پلاتفرم تولید و ۱۲ دست قالب کامل برای قطعات کالورت دو قلو بابعاد خارجی ۲,۲ متر در ۳.۹ متر و ارتفاع ۳.۱ متر و به وزن ۲۱ تن می باشد. همچنین پروژه شامل ساخت کانالهای شش متری با درپوش و اتاقکهای پیش ساخته دسترسی به داخل کالورتهای تاسیسات می باشد.

 

امتیاز دهید